obrazek

Zabytkowy park dworski - Buczek Mały

Adam Stanisław Goetzendorf – Grabowski, biskup Warmii w 1737 roku zbudował tu dwór i zasadził wokół niego piękny park. Przyjeżdżał do niego na letni wypoczynek. Po Grabowskich majątek przejęła rodzina Kock, ostatni przedstawiciel tego rodu zginął tragicznie. Wracając z karczmy „„Pod Czarnym Orłem” w Lipce, potknął się przy wsiadaniu do powozu, upadł i poranił. W drodze do domu wykrwawił się i wkrótce zmarł. Później dwór przeszedł na własność Caritasu w Pile, który w 1927 roku dobudował do niego jeszcze jedno skrzydło i kościół. Powstała tam katolicka wyższa szkoła, która kształciła rolników. Ostatni semestr szkoły zakończył się w 1937 roku i obiekt przeszedł w ręce młodzieży hitlerowskiej. W styczniu 1945 roku Rosjanie podpalili nową część dworu wraz z kościołem. W starej części przez pewien czas odbywały się szkolenia dla rolników, a w latach 50. i ona została rozebrana. Pozostał tylko piękny park, w którym znajdują się wspaniałe okazy drzew: świerki, jodły, modrzewie, srebrzysta lipa, dąb o dwóch koronach, klony. A przede wszystkim zasługująca na największą uwagę aleja grabowa, która zachęca do zwiedzania parku.

Źródło: http://www.gminalipka.pl/strona-134-maly_buczek.html