Wieża Bismarcka (Tecława) widokowo-obserwacyjna

Głównym architektem i wykonawcą prac budowlanych był budowniczy Stelter z Okonka. Za materiał budowlany posłużyła cegła i beton (wiązanie krzyżowe) oraz kamienie granitowe (mur cyklopowy). Przed wieżą (po stronie zachodniej) postawiono 4,5 metrowy pomnik ku czci poległych (jako obelisk z orłem) i tablicą pamiątkową z nazwiskami zmarłych mieszkańców Okonka „za króla i ojczyznę”. Uroczyste otwarcie wieży nastąpiło w dniu 16.08.1908 (wg innych źródeł 23.08.1908, względnie dopiero w 1912r.).

Wieżę widokową z misą ogniową, o wysokości ok. 22 m (wg innych źródeł 24 m) można podzielić na trzy człony, cokół, trzon wieży i głowicę wieży. Każda z czterech stron wysmukłej wieży wygląda nieco inaczej. Do drzwi wejściowych prowadzą kamienne schody. Drewnianymi, prawoskrętnymi schodami po lewej stronie (86 stopni i kilka spoczników), można dostać się na platformę widokową. Na platformie widokowej z blankiem zainstalowano paterę ogniową. Na wieży przymocowano płaskorzeźbę Bismarcka z brązu (dokładne miejsce nieznane), wykonaną w odlewni w Mannheim.

W roku 1992 na koronie wieży znajdowała się drewniana, przeszklona naokoło nadbudówka z trzema oknami i używana była jako wieża przeciwpożarowa. Po obelisku pozostał jedynie fragment cokołu. Płaskorzeźba Bismarcka i witraż zostały usunięte. W czerwcu 2011 wieżę zastano zamkniętą. Na koronie wieży znajdowała się nadbudówka z licznymi oknami, do której przymocowano instalacje antenowe.

Budowla w Polsce nazywana jest również Wieżą Tecława.

Źródło: http://www.bismarcktuerme.de/ebene4/polen/ratzeb_pl.html