obrazek

Rezerwat Miłachowo

Urokliwe miejsce o niespotykanej w okolicy fałnie i florze. Rezerwat nie należy do największych, bowiem liczy zaledwie 3,7 ha a położony jest na stoku doliny rzeki Debrzynki. Polecam na pieszą wędrówkę.

_N716865-67-panorama

Mały Rezerwat florystyczny, poło­żony przy zachodnich granicach Debrzna (gmina Debrzno). Celem ochrony jest zachowanie muraw i zarośli kserotermicznych z wieloma gatunkami roślin ciepłolubnych na północnej granicy zasięgu. Rezerwat obejmuje fragment stoku doliny rzeki Debrzynki o wystawie południowej, gdzie wykształca się murawa ciepłolubna z kilkoma charakte­rystycznymi gatunkami roślin. Jest to najliczniejsze stanowisko rzadkich ga­tunków kserotermicznych w okolicy. Do najcenniej­szych należą: ostrołódka kosmata, pępawa różyczkolistna, tymotka Boehmera, przetacznik pagórkowy i kłosownica pierzasta.

źródło: http://www.klichucki.republika.pl/rezerwaty_przyrody.htm

Fotogaleria: