Pałac i folwark Franza von Parparta

Pałac neobarokowy, z elementami klasycystycznymi został zbudowany dla Franza von Parparta w XVIII wieku. Podobno pałac połączony jest z klasztorem podziemnym przejściem. Obecnie pałac należy do spółki  Hodowla Ziemniaka Zamarte. Hodowlę zaczęła prawdopodobnie już rodzina Parpartów. Wokół pałacu rozciąga się piękny park krajobrazowy sięgający brzegu jeziora Zamarte. W parku znajdziemy bogaty różnogatunkowy drzewostan, kiedyś był tu także staw, do którego prowadziła aleja. Parkowy drzewostan tworzy kilkadziesiąt gatunków drzew, jednak na szczególną uwagę zasługują rosnące tu dwie lipy drobnolistne uznane za pomniki przyrody.

Przy pałacu znajdowało się grodzisko wczesnohistoryczne z X-XII w., z czytelnym obrysem wałów obronnych. Natomiast na zalesionym wzgórzu nad jeziorem zachował się cmentarzyk Parpartów.