Mury obronne

Mury zaczęły powstawać pod koniec XIV w., czyli po nadaniu praw miejskich. Ponieważ miasto było niezamożne i w dużej mierze rolnicze, chłopi chcąc wjechać do miasta musieli przywieźć z sobą kamienie polne. Posłużyły one do budowy średniowiecznych murów. Do dnia dzisiejszego zachowały się tylko ich fragmenty.