obrazek

Kościół św. Jana Chrzciciela

Kościół położony na pagórku. Budowla prostokątna z pruskiego muru z 1850. W niej zachowana część pierwotnej starej budowli. W zachodniej ścianie głowica i chorągiewka na dachu z 1661. W oknach 15 witraży złożonych z kolorowo barwionych, romboidalnych szybek ze szkła ołowiowego, jedna datowana w 1596., ufundowanych przez miejscowego pastora Joachima Lübbecke, przedstawiają go jako kaznodzieję na ambonie przed wiernymi [słuchaczami] oraz liczne herby okolicznej szlachty z ich żonami.

Wystrój ołtarza podobny do ołtarza w Dolgen [dziś Dołgie w powiecie szczecineckim] i ambona z początków XVII w. Misa chrzcielna ze stopu cyny ze stemplem z miasta Konitz i mistrza J.M.Weller’a z drugiej polowy XVIII w.

W trakcie [pierwszej] wojny światowej dwa dzwony zostały wydane, jeden odlany w 1673. przez Franz’a Dubois z Lotynia, drugi przez Heinrich’a Zeller w 1854. w Jastrowiu.

 

Źródło: http://www.wbc.poznan.pl/Content/82791/4_Opis_miejscowosci/11.PNIEWO.html