Kościół p.w. Świętej Rodziny

Kościół z 1599 r. Wieżę dobudowano w 1761 r. Architekci Michael Pamerenik i Jacob Lorenz. Rozbudowany w 1982 r. – dobudowa murowanego prezbiterium.
Budowa i wyposażenie. Kościół szachulcowy, konstrukcji słupowo – ramowej. Zbudowany z drewna sosnowego. Salowy, bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy, zamknięty prostokątnie przed rozbudową. Obecnie murowane współczesne prezbiterium. Wieża drewniana od frontu, osadzona na nawie. Zwieńczona barokowym hełmem, krytym blachą z chorągiewką z datą „1592”. Dzwon renesansowy z 1610 r. Dach jednokalenicowy kryty łupkiem. Wyposażenie głównie z XVIII w. Ołtarz główny rokokowy. Dzwonnica drewniana typu krosnowego, kryta dachem dwuspadowym.