obrazek

Krępsk Kościół p.w. Wszystkich Świętych

Kościół drewniany z 1737 r. konstrukcji szachulcowej, oszalowany, zbudowany w latach 1737-41. Jednonawowy z wtopioną wieżą frontową wraz z cmentarzem przykościelnym, katolickim z XVIII w.