Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP

Kościół wybudowany w latach 1756-1757 według geograficznych stron świata. Świątynia szachulcowa, jednonawowa, prezbiterium trójboczne, kryta gontem. Wnętrze kościoła rokokowe, zabytkowe. Najstarszym zabytkiem jest kamienna gotycka chrzcielnica (powstała prawdopodobnie w XIV stuleciu), pełniąca obecnie funkcję kropielnicy. Po latach zaniedbań, kościół był w stanie zagrożenia konstrukcyjnego. W 2011 rozpoczęto jego odbudowę.