Kościół p.w. Św. Mikołaja Biskupa

Zabytkowy drewniany kościół o konstrukcji zrębowej bez wyodrębnionego z nawy prezbiterium zbudowany w 1617 r. Wewnątrz kościoła znajduje się barokowy wystrój: ołtarz główny z XVIII w. z dwoma malowanymi na skórze: koronacja Matki Bożej i opłakiwanie. Późnobarokowa ambona i chrzcielnica z połowy XVIII w., oraz krucyfiks z przełomu XVIII i XIX wieku. Wieża kościelna o konstrukcji słupowej zwieńczona baniastym hełmem, z kruchtą w przyziemiu. Dach jednokalenicowy, kryty gontem. Dwa dzwony pochodzące z 1648 r. (odlany przez Gerharda Bendinga z Gdańska) i 1824.