Kościół p.w. Św. Marcina

Kościół z 1647 r. z drewna dębowego o konstrukcji węgłowej na zrąb, odeskowany i pokryty gontem. Orientowany, jednonawowy. Częściowo spalony w czasie „potopu szwedzkiego”. Kościół został odbudowany a w 1762 r. w zachodnią partię nawy wbudowano wieżę. Po zakończeniu II wojny światowej dobudowano zakrystię. Przy kościele drewniana dzwonnica z XVII wieku. Wewnątrz kościoła znajduje się chrzcielnica o formach renesansowych i obraz Opłakiwanie Chrystusa o cechach malarstwa kaszubskiego. Ołtarz główny manierystyczny z XVII w., z obrazem św. Marcina. Dwa ołtarze boczne oraz ambona – późnobarokowe z XVIII w. W zakrystii witraż Matki Boskiej z Dzieciątkiem, fundacji księdza Antoniego Sobierajczyka z 1935 r.