Kościół p.w. Św. Marcina Biskupa z Tours

Kosciół drewniany o konstrukcji zrębowej, jednonawowy o trójbocznie zamkniętym prezbiterium, z wysoką szalowaną wieżą. Posiada on wewnątrz barokowe i rokokowe wyposażenie. Na wieży krytej gontem wisi gotycki dzwon.Kościół wybudowany został w 1754 roku, natomiast w 1826 r. przebudowany. Postawiono wtedy nową wieżę. Kościół do dziś posiada bardzo bogaty wystrój, chociaż część rzeźb barokowych pochodzących ze świątyni stanowi dziś ekspozycję Muzeum Regionalnego w Człuchowie.

Wśród zachowanych zabytków wewnątrz świątyni wymienić można ołtarz główny z XVIII wieku, chrzcielnicę z XVIII wieku, rzeźby ambony, prospekt organowy z połowy XIX wieku, krucyfiks z XVIII wieku, krucyfiks procesyjny z XVIII wieku, krucyfiks z XIX wieku, oraz obrazy z XVIII wieku.