Kościół p.w. Św. Judy Tadeusza

Kościół wybudowany w XVII wieku dzięki datkom miejscowej szlachty, m.in. Bornów.
Świątynia na planie prostokąta z dzwonnicą. Jest ona najstarszym zachowanym obiektem sakralnym na ziemi człuchowskiej. Wnętrze kościoła jednoprzestrzenne, ze ścianami o konstrukcji szkieletowej z murem wypełniającym z cegły. Wyposażenie świątyni w większości jest współczesne. Wokół kościoła znajduje się cmentarz, na którym zachowało się wiele starych nagrobków.