obrazek

Kościół p.w. Św. Anny

Kościół zbudowany w 1772 roku. W latach 1898-1901 do szkieletowej świątyni dobudowano ceglaną nawę poprzeczną i prezbiterium. Część szkieletowa wzniesiona była na planie prostokąta, a po rozbudowie kościół uzyskał plan krzyża łacińskiego.

W starej części kościoła zachowała się płyta nagrobna Prądzyńskich nad kryptą. W XVIII wieku Prądzyńscy byli właścicielami pobliskiej Dąbrówki. Na suficie w szkieletowej nawie dekoracja malarska o charakterze narracyjnym, z ornamentyką roślinną. W witrażowych oknach w transepcie utrwalone nazwiska fundatorów rozbudowy kościoła.

Wyposażenie świątyni jest późnobarokowe – 3 ołtarze, ambona z rzeźbiarskimi przedstawieniami Chrystusa i ewangelistów, chrzcielnica oraz prospekt organowy. Na placu kościelnym widoczny jest gotycki dzwon z 1405 roku i drugi, odlany w 1909 roku w Szczecinie.

Źródło: http://www.polskieszlaki.pl/kosciol-sw-anny-w-przechlewie.htm