Kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła

Kościół zbudowany został w 1755 roku, drewniany konstrukcji słupowo – ramowej. Jest jedynym w regionie kościołem konstrukcji szkieletowej, o ścianach na zewnątrz oszalowanych deskami. Bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy. Z boku nawy zakrystia i kruchta – obecnie kaplica NMP. Do cennego wyposażenia wnętrza należą: barokowy ołtarz z rzeźbami apostołów, rokokowa chrzcielnica i empora z XVIII wieku.

Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z oryginalnym dzwonem spiżowym z 1755 r.