obrazek

Kościół p.w. Piotra i Pawła

Obecny kościół powstał prawdopodobnie w 1650 roku. Taką datę sugeruje znaleziona podczas remontu świątyni pod podłogą wieży blaszana chorągiewka. Inne źródła sugerują 1642 rok. Z tego okresu zachowała się jedynie wieża. W roku 1847 w miejscu dawnej świątyni wybudowano nowy murowany kościół, który wraz z drewnianą wieżą dotrwał do czasów obecnych.

Kościół został po 1619 roku odebrany protestantom i zwrócony prawowitym właścicielom – katolikom. Niemały wpływ na to miała Królowa Konstancja, druga żona Zygmunta III Wazy. Konstancja w zabezpieczenie wniesionego posagu otrzymała starostwo ujsko-pilskie. Jako gorliwa katoliczka nakazała zwrot dla katolików wcześniej zabranych i zamienionych na zbory kościołów. Józef Łukaszewicz podaje, że „we wsi Brzeźnicy kościół tutejszy był jeszcze w r. 1641 w czasie wizyty Branickiego parochialnych i był stawiany w tak zwany mur pruski”. Z roku 1620 pochodzi dzwon kościelny. We wnętrzu kościoła znajduje się XVII-wieczny ołtarz z obrazem Św. Piotra i Pawła.