obrazek

Kościół p.w. Narodzenia NMP

Obecny budynek kościoła w stylu neogotyckim wybudowano wraz z wieżą w latach 1901-1902. Świątynia powstała na miejscu drewnianej, która spłonęła od pioruna 19 maja 1891 roku. Poprzedni drewniany kościół również spłonął wskutek uderzenia pioruna w 1695 roku. To jedna z większych wiejskich budowli sakralnych na terenie dawnego województwa słupskiego, porównywalna z kościołami miejskimi.

Wewnątrz świątyni znajduje się wyposażenie barokowe, uratowane przez wiernych z drewnianego kościoła: późnobarokowy ołtarz główny z pierwszej połowy XVIII wieku z dwoma obrazami na płótnie, późnobarokowy lewy ołtarz boczny św. Marii Magdaleny z roku 1701, rokokowy prawy ołtarz boczny z początku XVIII wieku z późnobarokowym obrazem Matki Bożej Bolesnej, późnobarokowa ambona z początku XVIII wieku ze sławnym biblijnym Samsonem oraz rokokowa chrzcielnica z pierwszej połowy XVIII wieku. W świątyni znajdują się również zabytkowe organy.

Źródło: http://www.parafiakoczala.pl