Kościół p.w. Marcina

Kościół filialny z 1817 roku o konstrukcji szachulcowej, jednonawowy z boczną zakrystią i kruchtą – obecnie kaplicą NMP. Wewnątrz znajduje się barokowy ołtarz główny z XVIII w. z krzyżem z XIII w. Ambona rokokowa z rzeźbami ewangelistów z XVIII w. Obok świątyni znajduje się metalowa dzwonnica, w której umieszczone są trzy dzwony. Jeden z dzwonów pochodzi z 1858 r. natomiast dwa z 1927 r.