obrazek

Grodzisko wczesnośredniowieczne

Położone jest na zakolu rzeki Stołunia, która wije się licznymi meandrami tworząc swoisty wąwóz przecinający Gminę. Grodzisko usytuowane jest na skarpie, którą w znacznej części opływa wspomniana rzeka, tworząc naturalną fosę, a pozostała część osady została odgrodzona wałem, usypanym z kamieni i ziemi. Pozostałości umocnień zachowały się do dnia dzisiejszego.