obrazek

"Dom Polski"

Cennym zabytkiem wsi ze względu na jego historyczne znaczenie jest Dom Polski wzniesiony 1935 r. Zbudowany ze składek członków Związku Polaków w Niemczech, z dniem otwarcia i i poświęcenia 30 czerwca 1935 roku stał się on ośrodkiem polskiego życia społeczno-kulturalnego V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech.
Wewnątrz obiektu – w Sali Rodła, znajdują się cenne malowidła (freski) autorstwa Janiny Kłopockiej (autorki Znaku Rodła) przedstawiające ,,Polski rok obrzędowy”. „Polski rok obrzędowy” składa się ze scen o tytułach:
 Obraz Matki Boskiej Radosnej,
 Procesja w dzień matki Boskiej Gromnicznej,
 Powitanie wiosny (dziewczęta z gaikiem),
 Baranek Wielkanocny,
 Święcenie krów (wiosenny wygon bydła),
 Sianie zboża,
 Procesja Bożego Ciała,
 Puszczanie wianków (Wianki),
 Dożynki (Plon niesiemy plon),
 Święcenie ziół,
 Zaduszki,
 Wieczerza wigilijna,
 Szopka,
 Chłopcy z gwiazdą,
 Przebierańcy z kozą.
Dom Polski w Zakrzewie jest 77-letnią, najstarszą instytucją kultury w północnej Wielkopolsce, mającą swoje szczególne miejsce na historycznej i współczesnej mapie Krajny i Pogranicza. Dom Polski był i jest świadectwem wiary i walki o wolność, który mimo trudów trwał niezmiennie na stanowisku obrońcy wartości historycznych i kulturowych. Przykładem instytucji, w której głęboko osadzone są i realizowane w codziennej pracy ponadczasowe wartości dziedzictwa kulturowego oraz zachowanie tożsamości poprzez współczesne formy działania.

Źródło: http://www.zakrzewo.org.pl/userfiles/file/zal__235.pdf