Barokowy Dwór z kompleksem parkowym

Z zachowanych pałaców na uwagę zasługuje barokowy dwór w Jemielnie (Płaszczyca). Jest to jedna z nielicznych XVIII-wiecznych tego typu budowli na terenie województwa Pomorskiego. Zespół dworski z 1745 r.