Gmina Okonek jest najbardziej na północ wysuniętą gminą powiatu złotowskiego. Zajmuje skrajną część Pojezierza Wałecko-Drawskiego, które charakteryzuje się dużym zalesieniem. Dominują tu lasy sosnowe z bogactwem runa leśnego. Przez teren gminy przepływa Gwda z jej dopływami, rzekami: Czarną, Debrzynką, Chrząstawą i Szczyrą. Wszystkie rzeki zbiegają się w miejscowości Lędyczek w miejscu o nazwie Dolina Pięciu Rzek. Obszar ten jest również bogaty w jeziora, które zachęcają do sportów wodnych i wędkowania.

Atrakcje turystyczne gmina Okonek

Najwyższym wzniesieniem gminy jest tzw. Góra Tecława. Nazwa wzniesienia pochodzi od legendarnego rycerza-rabusia Tecława, który okradał pobliskie miejscowości. Pojmany przez mieszkańców zawisł na szczycie wzniesienia morenowego. Góra posiada również zabytek unikalny w skali regionu. Jest to tzw. Wieża Tecława. Obiekt powstał w roku 1908 i była to jedna z licznie powstających w tamtych czasach Wież Bismarcka. Wieże takie budowano na terenie całych Niemiec do lat 30. XX w. ku czci żelaznego kanclerza – Ottona von Bismarcka. Jest to kamienno-ceglana budowla o wysokości 24 m pierwotnie z misą ogniową na szczycie. Odbywały się na niej uroczystości rocznic urodzin i śmierci wielkiego kanclerza. Obecnie wieża jest świetnym punktem widokowym i służy leśnikom jako punkt obserwacyjny lasów w okresach zagrożenia pożarowego.

W czasie II wojny światowej na terenie gminy toczyły się walki o Wał Pomorski. W miejscowości Podgaje żołnierze Waffen-SS dokonali zbrodni na 32 polskich żołnierzach. Hitlerowcy skrępowali im ręce drutem kolczastym, a następnie spalili żywcem w stodole. Na miejscu zbrodni znajduje się pomnik upamiętniający tamto wydarzenie. Po 1990r. na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie umieszczono tabliczkę „Podgaje 31 I 1945”.

Z zabytków architektonicznych dominują kościoły. Jednym ze starszych kościołów jest zrębowa świątynia pw. Św. Kazimierza w Brokęcinie. Początki kościoła sięgają XVI w., natomiast wieża świątyni wybudowana została w II poł. XVII w. Przy budowie jej konstrukcji nie użyto żadnego gwoździa metalowego. Do łączenia poszczególnych elementów użyto kołków i klinów drewnianych. Wieża posiada pochyłe ściany zwężające się ku górze. Wyposażenie pochodzi głównie z XVII i XVIII w. Nad panoramą Okonka góruje kościół p.w. Matki Bożej od Wykupu Niewolników. Jest to neoromańska świątynia z 1854 roku. We wnętrzu znajduje się kopia cudownego obrazu Matki Bożej od Wykupu Niewolników. Oryginał przedstawiający Matkę Boską trzymająca na lewym ramieniu Jezusa znajduje się w kościele śś. Janów Chrzciciela i Ewangelisty w Krakowie. W Lotyniu znajduje się niewielki kościół szachulcowy p.w. Najświętszej Marii Panny z XVIII w. Wnętrze składa się z trzech naw oddzielonych słupami, przy których umieszczone są empory. Ołtarz w kościele jest rękodziełem ludowym. Drewniane sklepienie świątyni zdobione jest polichromią. Przy kościele znajdują się nagrobki dawnych właścicieli Lotynia.