Gmina Kamień Krajeński położona jest w centralnej części Pojezierza Krajeńskiego na tzw. Wysoczyźnie Krajeńskiej w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Teren gminy jest niezwykle zróżnicowany pod względem wysokościowym. Najwyższym punktem regionu jest pas moren Wzgórz Obkaskich niedaleko wsi Obkas, gdzie wysokość sięga 189 m n.p.m. Zaledwie 6,5 km od wzniesień morenowych, w dolinie rzeki Kamionka, teren znacząco opada i jest niższy o ponad 80 m od najwyższego punktu. Takie ukształtowanie charakterystyczne jest dla Wysoczyzny Krajeńskiej, a spowodowane jest ostatnim zlodowacenie, które pozostawiło bogactwo form polodowcowych.

Atrakcje turystyczne gmina Kamień Krajeński

Gmina Kamień Krajeński nie jest obfita w lasy, które zajmują tylko 21% powierzchni. Mimo tak małej powierzchni użytków leśnych, na terenie gminy, w nadleśnictwie Lutówko, znajduje się Rezerwat przyrody „Gaj Krajeński”. Rezerwat obejmuje ochroną przede wszystkim stare okazy dębów i buków. Jest częścią Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Większość zabytków architektonicznych gminy stanowią kościoły. Z zabytków niesakralnych wymienić należy mury obronne Kamienia Krajeńskiego oraz dwór w Radzimiu. Mury zaczęły powstawać pod koniec XIV w., czyli po nadaniu praw miejskich. Ponieważ miasto było niezamożne i w dużej mierze rolnicze, chłopi chcąc wjechać do miasta musieli przywieźć z sobą kamienie polne. Posłużyły one do budowy średniowiecznych murów. Do dnia dzisiejszego zachowały się tylko ich fragmenty. Dwór w Radzimiu został wybudowany pod koniec XIX w. w stylu neogotyckim, co jest unikalne w skali regionu. Pałac posiada ośmioboczną wieżę i ciekawe detale charakterystyczne dla neogotyku ceglanego. Do pałacu przylega rozległy park dworski. Zarówno pałac jak i park są zaniedbane. Po II wojnie światowej w pałacu znajdowały się biura pobliskiego PGR-u, mieszkania oraz świetlica wiejska. W latach 80-tych dwór został poddany gruntownemu remontowi, lecz po niedługim czasie w budynku wybuchł pożar, który strawił dach pałacu. Od tamtej pory prowizorycznie zabezpieczony niszczeje.

Z zabytków architektury sakralnej na wymienienie zasługuje barokowa kolegiata p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim. Obecny kościół powstał na miejscu wcześniejszej renesansowej świątyni. Z poprzedniego kościoła zachował się fragment renesansowej dekoracji wykonanej techniką sgraffitową, polegają na nakładaniu kilku warstw kolorowego tynki i zeskrobywaniu go, gdy jeszcze nie stwardniał. Daje to efekt kilkuwarstwowego wielobarwnego wzoru.

We wsi Zamarte znajduje się klasztor karmelitów bosych, którzy opiekują się barokowym kościołem p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Kult Matki Boskiej w Zamartem sięga czasów tuż po bitwie pod Grunwaldem, gdzie kultem otaczano cudowną figurę Matki Boskiej. Karmelici bosi opiekują się klasztorem od 1994r., natomiast w XVIII w. rezydowali tam bernardyni. Obecnie istnieje tam Sanktuarium Matki Bożej z Góry Karmel. Podobno klasztor połączony jest podziemnym przejściem ze znajdującym się nieopodal pałacem zbudowanym dla Franza von Parparta w XVIII wieku. We wnętrzu kościoła na uwagę zasługują ołtarze boczne z ciekawymi obrazami i zawieszonymi przy nich wotami. Wśród złożonych wót wzrok przykuwają srebrne lichtarze na prawym ołtarzu bocznym, darowane w 1817r.

Do zabytków ceglanego neogotyku sakralnego zaliczyć można kościół p.w. Świętego Michała Archanioła w Dąbrówce. Świątynia powstała pod koniec XIX w. Również wyposażenie kościoła wykonane jest w stylu neogotyku. Inną wartą odwiedzenia świątynią jest kościół filialny p.w. Św. Wojciecha w Dużej Cerkwicy z I połowy XIX w. Jest to orientowany, drewniany kościółek o konstrukcji zrębowej z niewielką wieżą i wyposażeniem w znacznej części z XVIII w.