_N716831_1_N716825_1     _N716849_1

Gmina Debrzno położona jest w południowo-zachodnim krańcu województwa pomorskiego w samym centrum Pojezierza Krajeńskiego, zwanego Wysoczyzną Krajeńską, rozciągającą się pomiędzy dolinami rzek Brdy, Gwdy oraz Noteci.

Atrakcje turystyczne Gmina Debrzno

Najbardziej atrakcyjnym krajobrazowo i przyrodniczo jest „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki” z rezerwatem „Miłachowo” z unikatową roślinnością ciepłolubną. Do najbardziej cennych gatunków roślin należą rzadkie gatunki mchów brunatnych o wyjątkowo wysokiej liczebności. Do osobliwych zalicza się również liczne populacje storczyka krwistego i szerokolistnego. W samym „Lesie Debrzneńskim” odnotowano ponad 400 gatunków flory, w tym 7 gatunków ginących.

Na terenie gminy znajduje się osiem jezior: Grabskie, dolne, Główna, Czarnowo Duże, Czarnowo Małe, Uniechów, Staw Miejski i Żuczek. Dwa ostatnie wyposażone są w pola namiotowe, kąpieliska i miejsca postojowe. Dolina Debrzynki od Myśligoszczy do Lędyczka ma 24 km długości i przepływa przez 4 jeziora: Główna, Dolne, Staw Miejski i Żuczek.

Gmina Debrzno - Baszta MłyńskaSamo Debrzno swą historią sięga czasów średniowiecznych. Pierwsze wzmianki pochodzą z połowy XIV w. Wówczas Debrzno było gotyckim grodem warownym. W czasach piastowski władzę nad miastem sprawowali książęta pomorscy, jednak od 1312 roku Ziemia Człuchowska z Debrznem trafiła pod panowanie Krzyżaków. To właśnie Krzyżacy nadali osadzie przywilej lokacyjny w 1354r. Również z tego okresu pochodzi herb miasta – dzik na biało-zielonym tle. Z czasów średniowiecznych zachowały się fragmenty murów miejskich z wieżą obronną – Basztą Młyńską . Wieża Czarownic, bo tak potocznie nazywana jest baszta, stanowi przykład wczesnej sztuki obronnej Pomorza. Jak głosi legenda, nazwa nadana najcenniejszemu zabytkowi Debrzna świadczy o tym, że podobnie jak w wielu innych miejscach na Pomorzu, odbywały się w niej procesy i egzekucje kobiet oskarżonych o czary. Baszta z Debrzna jest rzadkim przykładem wieży obserwacyjno-obronnej. Stanowi bez wątpienia gratkę dla turystów, ale także wizytówkę miasta, bo ją jako pierwszą widzimy, wjeżdżając od strony województwa wielkopolskiego. Wieża w ostatnim czasie przeszłą renowację i została oddana dla zwiedzających. Stanowi też wspaniały punkt widokowy na jezioro Staw Miejski oraz dolinę rzeki Debrzynka.

Gmina Debrzno - kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętrzej Marii PannyWartym zobaczenia jest również kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętrzej Marii Panny. Kościół otoczony jest XIX-wiecznym ceglanym murem, ozdobionym motywami krzyża oraz ornamentowym gzymsem. Świątynia została wybudowana w stylu neogotyckim w latach 1894-1895. Konsekracja nastąpiła 17 czerwca 1897 roku przez biskupa z Pelplina Leona Rednera. Ze starego wyposażenia zachował się renesansowy ołtarz i barokowy konfesjonał. W ołtarzu znajduje się obraz „Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny”, którego autorstwo przypisuje się wybitnemu XVII-wiecznemu gdańskiemu malarzowi Hermanowi Hannowi. Zwiedzając gminę Debrzno warto zobaczyć kościół p.w. św. Michała w Słupi. Jest to mała, jednonawowa świątynia, bez wydzielonego prezbiterium. Kościół został wybudowany w konstrukcji szkieletowej z murem wypełnionym z cegły. Unikalna w skali regionu jest konstrukcja dzwonnicy, która do poziomu dachu stworzona jest z dwóch niezależnych struktur, jedna mieszcząca się w drugiej. Zewnętrzna budowla zwieńczona jest barokowym hełmem ze ślepą latarnią, wewnętrzna spełnia funkcję właściwej dzwonnicy. Dzięki takiemu rozwiązaniu rozkołysane dzwony nie przenoszą drgań na całą konstrukcję świątyni. Urokliwymi świątyniami są również kościoły zbudowane w konstrukcji szachulcowej w Cierzniach i Strzeczonie.

Natomiast w Starym Gronowie przykuwającym uwagę jest zabytkowy pałacyk z kompleksem parkowym.

Przez całą gminę Debrzno przebiega kilkadziesiąt kilometrów szlaków rowerowych, które wiodą przez najciekawsze miejsca okolicy. Na trasach rozstawionych jest ok. pięćdziesięt tablic informacyjnych, które wskazują najciekawsze zasoby florystyczne i faunistyczne.