Gmina Rzeczenica usytuowana jest w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego, na Pojezierzu Południowopomorskim, na pograniczu Pojezierza Krajeńskiego, Równiny Charzykowskiej i Pojezierza Bytowskiego. Pomiędzy miejscowościami Gwieździn i Olszanowo występuje najbardziej urozmaicona rzeźba terenu w całym Powiecie Człuchowskim. Znajduje się też tam najwyższe wzniesienie Pomorza Krajeńskiego sięgające 228 m n.p.m.

Atrakcje turystyczne Gmina Rzeczenica

Rzeczenica jest atrakcyjna ze względu na warunki przyrodnicze jak i pamiątki pozostawione przez historię. Dla turystów atrakcyjne są tereny na południowo-wschodnim obszarze gminy, gdzie występuje wysoczyzna morenowa. Rozległa sieć rzek jak i występujące jeziora sprawiają dogodne warunki dla amatorów sportów wodnych jak i wędkarzy. Gmina otoczona jest trzema wielkimi jeziorami: Szczytno, Krępsko i Bielsko. W całości na terenie gminy znajdują się jeziora Orzechowo i Olszanowskie.

Największym bogactwem tych terenów są lasy. Zajmują one 66% powierzchni gminy co daje jej tytuł najbardziej zalesionej gminy Powiatu Człuchowskiego. W obrębie borów zlokalizowane są trzy rezerwaty przyrody: „Cisy w Czarnem”, „Bocheńskie Błoto” i „Międzybórz”. Ten pierwszy zajmuje powierzchnię ok. 26 ha lasu mieszanego, w którym zlokalizowano ponad 500 cisów. Wiek niektórych z nich sięga 300 lat. Jest to drugi pod względem liczebności cisów rezerwat w Polsce po rezerwacie „Cisów Staropolskich” niedaleko Bydgoszczy. Rezerwat „Międzybórz” to niewielki, zajmujący powierzchnię niecałych 2 ha, rezerwat chroniący stary fragment lasu w jego pierwotnej formie. Występują tam ponad stuletnie buki, dęby i sosny. Natomiast „Bocheńskie Błoto” to rezerwat florystyczno-faunistyczny chroniący zarastające jezioro z okalającymi je torfowiskami. Występują w nim takie gatunki zwierząt jak bocian czarny, żuraw, kormoran i czapla siwa. Wśród rzadkich roślin wymienić należy rosiczkę okrągłolistną, borówkę bagienną, czy żurawinę błotną.

Na terenie gminy znajdują się cztery pomniki przyrody: głazy narzutowe w Grodzisku i Olszanowie oraz cis pospolity i dąb szypułkowy w Międzyborzu. Wśród zabytków architektonicznych dominują zabytki sakralne. Jedynym niezwiązanym z architekturą sakralną zabytkiem jest dworek w Gockowie. Tworzy on kompleks dworsko-pałacowy, którego początki sięgają I połowy XIX w. Park ma powierzchnię 5 ha, a budynek pałacu posiada trzy kondygnacje i powierzchnię użytkową 2 000 metrów kwadratowych. Niestety pałac niszczeje, gdyż nie ma chętnego na jego zakup od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Z zbytów architektury sakralnej najstarszym w gminie jest kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu w Olszanowie. Kościół powstał na początku XVII w. Zbudowany został w konstrukcji ryglowej z ceglanym wypełnieniem. We wnętrzu znajduje się XVII wieczna ambona oraz rokokowy ołtarz. W Brzeziu znajduje się kościół p.w. św. Wawrzyńca. Obecna świątynia powstała w 1812r. i została rozbudowana na początku XX w. Jest to duży ryglowy kościół z nawami bocznymi i pięciobocznym prezbiterium. Wyposażenie kościoła pochodzi z wcześniejszej świątyni, która spłonęła podczas pożaru wsi na początku XIX w. Zachowały się: ołtarz rokokowy z II połowy XVIII w., ambona rokokowa z rzeźbami apostołów oraz rokokowa chrzcielnica. Wartymi zobaczenia są również kościoły w Gwieździnie, Pieniężnicy i Międzyborzu.