DSC_8914_1

DSC_8869_1      

Gmina Przechlewo nazywana jest rajem dla turystów. Na jej terenie znajdują się 33 jeziora, a lasy zajmują ponad 50 procent powierzchni. Niesamowite walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz czyste środowisko to idealne warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wodnej.

Atrakcje turystyczne Gmina Przechlewo

DSC_8952_1Urozmaicony, kręty bieg rzeki Brdy oraz rozległe lasy i malownicze jeziora ściągają do gminy amatorów spływów kajakowych. Długość szlaku kajakowego to ok. 50 km. Spływ na Brdzie jest jednym z najpiękniejszych na południowych Kaszubach. To właśnie na Brdzie, w Gminie Przechlewo, swoją kajakową przygodę rozpoczynał Karol Wojtyła.

Na terenie gminy znajduje się leśno-ornitologiczny „Rezerwat Osiedle Kormoranów”. Powstał w 1956r. jako miejsce ochrony stanowisk lęgowych kormorana czarnego i czapli siwej. Dziś nazwa rezerwatu ma charakter tylko historyczny, ponieważ kormorany opuściły rezerwat, przenosząc się do nowego miejsca, a pozostały tylko nieliczne czaple siwe. Paradoksalnie rezerwat został zniszczony w znacznym stopniu przez same kormorany, których odchody są wyjątkowo żrące. Na terenie gminy znajduje sie również „Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Krępsko i Szczytno”. Jezioro Szczytno Wielkie, którego powierzchnia przekracza 600 ha, posiada kilka wysp. Na jednej z nich, zwanej Zamkową, istaniał w XII w. średniowieczny gród obronny – kasztelania książąt gdańskich.

Gminę tworzą 33 wsie. W piętnastu z nich istniały majątki. Do naszych czasów zachowało się zaledwie pięć: w Wandzinie, Jemielnie, Dąbrowie Człuchowskiej oraz w Sąpolnie i Pakotulsku. Z zachowanych pałaców na uwagę zasługuje barokowy dwór w Jemielnie. Jest to jedna z nielicznych XVIII-wiecznych tego typu budowli na terenie województwa Pomorskiego.

DSC_8918_1Architektura sakralna jest reprezentowana przez niewiele obiektów. Najcenniejszy jest kościół pw. św. Anny w Przechlewie. Wybudowany został w konstrukcji szachulcowej. Najstarsza, szachulcowa część pochodzi z 1720 roku, natomiast w końcu XIX wieku dobudowano część murowaną z czerwonej cegły. Świątynię zdobi kolorowa polichromia figuralna z I połowy XVIII w. z ornamentami roślinnymi. Świątynia otoczona jest licznymi drzewami, w tym dwoma pomnikowymi. W metalowej dzwonnicy przy kościele znajdują się zabytkowe dzwony z XV i XVI wieku.