Gmina i Miasto Jastrowie Gmina i Miasto Jastrowie Gmina i Miasto Jastrowie

Gmina i Miasto Jastrowie położone jest w powiecie złotowskim w dolinie rzeki Gwdy, wśród dużych kompleksów leśnych, głównie iglastych.

Atrakcje turystyczne Gmina i Miasto Jastrowie

Na jej terenie znajdują się dwa rezerwaty przyrody: „Kozie Brody” i „Diabli Skok”. Ten pierwszy powstał w 1965r. w celu ochrony torfowiska niskiego z reliktową roślinnością, głównie brzozą niską. Występują tam również rzadkie odmiany storczyków. Ten drugi to jeden z najstarszych w Wielkopolsce rezerwatów. Jego początki sięgają wczesnych lat XX wieku. Rezerwat jest niezwykły pod względem krajobrazowym. Tworzy swoistą enklawę drzew liściastych wśród wszechobecnych borów iglastych. Dodatkowo usytuowany jest w głębokim jarze o stromych zboczach. Uwarunkowania terenu sprawiają, że występuje tam specyficzny mikroklimat, charakterystyczny dla terenów górskich. Sprzyja on rozwojowi roślinności charakterystycznej dla terenów wyżynnych, co jest niespotykane w północnej Wielkopolsce. Ponieważ od długich lat nie są prowadzone tam żadne prace gospodarcze, powalone drzewa, spływające ze zboczy krystalicznie czyste strumyki sprawiają, że obszar ten przypomina puszczę pierwotną, gdzie jedynym gospodarzem jest natura.

Oprócz walorów przyrodniczych rezerwatów godnym uwagi jest zobaczenie „Wiszącego” mostu na Gwdzie. Są to pozostałości żelaznego mostu kolejowego na nieczynnej już linii kolejowej Złotów-Jastrowie. Most został wysadzony przez wojska niemieckie w czasie II wojny światowej. Most można podziwiać jadąc drogą 189 pomiędzy Złotowem i Jastrowiem.

Na terenach Gminy i Miasta Jastrowie, po II wojnie światowej, stacjonowały wojska radzieckie. Z czasów zimnej wojny zachowały się bunkry rakietowe głowic nuklearnych w pobliżu wsi Kolonia Brzeźnica. Do czasów dzisiejszych przetrwały pozostałości okopów, plac apelowy i obiekty na ukrycie wozów rakietowych i drużyny. Jeden z obiektów przypomina ogromny betonowy tunel. Był to prawdopodobnie tymczasowy schron dla pojazdu transportującego głowice nuklearne. Głowice w czasach zimnej należały do wojsk radzieckich, ale w razie konieczności, mogły być przekazane na potrzeby Ludowego Wojska Polskiego.

Z zabytków architektonicznych wartym zobaczenia jest tzw. Kamienny Dom w Jastrowiu. Budynek wzniesiony został na przełomie XVI i XVII w. i pełnił funkcję ratusza miejskiego. Przez pewien okres, do czasu wybudowania kościoła ewangelickiego, odbywały się w nim nabożeństwa protestanckie. Obecnie budynek pełni funkcję biblioteki. Przykładami architektury sakralnej, które warto zobaczyć, są Kościoły pw. św Michała Archanioła oraz pw. NMP Królowej Polski. Ten pierwszy wybudowany został w 1913r. w stylu neobarokowym. Wnętrze świątyni zdobi wyposażenie barokowe z XVIII w. Ten drugi łączy w sobie cechy neogotyku oraz neoromantyzmu. Zbudowany pod koniec XIX w. początkowo był świątynia ewangelicka, a od 1947 r. katolicka.