• miniatura

  Zabytkowy park dworski - Buczek Mały

  Położone jest na zakolu rzeki Stołunia, która wije się licznymi meandrami tworząc swoisty wąwóz przecinający Gminę. Grodzisko usytuowane jest na skarpie, którą w znacznej części opływa wspomniana rzeka, tworząc naturalną fosę, a pozostała część osady została odgrodzona wałem, usypanym z kamieni i ziemi. Pozostałości umocnień zachowały się do dnia dzisiejszego.

  Buczek Mały
  Nie ocenione
 • miniatura

  Rezerwat przyrody Bagnisko Niedźwiady

  Adam Stanisław Goetzendorf – Grabowski, biskup Warmii w 1737 roku zbudował tu dwór i zasadził wokół niego piękny park. Przyjeżdżał do niego na letni wypoczynek. Po Grabowskich majątek przejęła rodzina Kock, ostatni przedstawiciel tego rodu zginął tragicznie. Wracając z karczmy „„Pod Czarnym Orłem” w Lipce, potknął się przy wsiadaniu do powozu, upadł i poranił. W […]

  Bagnisko Niedźwiady
  Nie ocenione
 • miniatura

  Dąb Zygmunt

  Niemal 50 ha rezerwat przyrody, który w znacznej części stanowi bór bagienny i torfowiska. Rezerwat nie jest udostępniony do zwiedzania, natomiast sama jego okolica robi wrażenie. Można tu zobaczyć m in: bagno zwyczajne, borówkę bagienną, modrzewnicę zwyczajną.

  Suszka
  Nie ocenione